IZBORI 2018.

VAŽNO!!!!
PROVJERITE SVOJU REGISTRACIJU!!!

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na današnjoj sjednici donijelo Odluku  o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za Opće izbore 2018. godine. Odlukom je utvrđeno da će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 77.584 birača.

Središnje Izborno povjerenstvo BiH je donijelo i odluku kojom se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za 9.136   birača jer nisu ispunjeni zakonom propisani uvjeti (nedostaje dokaz o identitetu, nedostaje dokaz o državljanstvu, nedostaje dokaz o prebivalištu, nečitka prijava i drugo) ili veći broj prijava sadrži identičnu adresu u inozemstvu. Te adrese su navedene na stranicama Središnjeg izbornog povjerenstva https://www.izbori.ba
Provjerite da li se Vi nalazite na tom popisu čiji je upis odbijen zbog nekog od navedenih nedostataka.

INFO TEL.: +385 15 494 490

#srceponosno #imatepravo

Žalbe na navedenu odluku, koja će večeras biti objavljena na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem Središnjeg izbornog povjerenstva BiH do 15.08.2018. godine do 24:00 sati. Žalbe se dostavljaju putem faks aparata na broj +387 33 251 329, putem e-mail adrese prijavapp@izbori.ba ili lično u sjedište Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, ulica Danijela Ozme broj 7, Sarajevo. Središnje Izborno povjerenstvo BiH poziva birače koji su podnijeli prijavu da glasuju izvan BiH, da posjete internet stranicu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i provjere status njihove prijave i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe.

Značajan broj birača je dostavio dvije ili više prijava sa različitim adresama u inozemstvu. Središnje Izborno povjerenstvo BiH je uzelo u obzir zadnju navedenu adresu, zato pozivamo sve birače izvan BiH da provjere adresu na internet stranici SIP BiH i ukoliko je nevalidna adresa da to odmah prijave putem e-maila prijavapp@izbori.ba , a najkasnije do 15.08.2018. godine do 24:00 sati.

PROVJERITE SVOJU PRIJAVU, ISKORISTITE MOGUĆNOST PODNOŠENJA ŽALBE I NE DOPUSTITE DA VAŠ GLAS PROPADNE!!!!