Uvjerenje o državljanstvu se izdaje u matičnim uredima na području FBiH i RS

 

  • Osobama koje su upisane u knjigu državljana u FBiH ne može se izdati uvjerenje o državljanstvu u RS i obratno.

  • Prije izdavanja uvjerenja o državljanstvu potrebno je zatražiti postupak verifikacije u matičnom uredu u mjestu rođenja ili upisa u knjigu državljana ako se do tada nije tražio navedeni dokument.

  • Nakon verifikacije u mjestu rođenja ili upisa u knjigu državljana, uvjerenje o državljanstvu se može zatražiti u bilo kojem matičnom uredu u entitetu u kojem je osoba upisana u knjigu državljana.

  • Uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana prijave za glasovanje izvan BiH.