OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BIH

Treba dostaviti popunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave PRP-1 i presliku jednog važećeg dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta (osobna iskaznica BiH ili vozačka dozvola BiH ili putovnica BiH).

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje

 


 

IZBJEGLA OSOBA IZ BiH

Treba dostaviti:

  • Popunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave PRP-1

  • Presliku jednog identifikacijskog dokumenta ( putovnica, vozačka dozvola, važeća osobna isprava izdana od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdan od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije)

  • Dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili preslika važeće putovnice BiH

  • Dokaz o prebivalištu u BiH (preslika potvrde o prebivalištu u BiH ili preslika osobne iskaznice u cijelosti iz 1991. Godine ili iz razdoblja stjecanja statusa izbjegle osobe)

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje

 

Popunjen obrazac prijave za glasovanje izvan BiH treba potpisati istovjetno kao i dokument koji se prilaže zajedno s kopijom važećeg identifikacijskog dokumenta- putovnice, osobne iskaznice ili vozačke dozvole, (i drugih traženih dokumenata ako imate status izbjeglica iz BiH), te dostaviti Središnjoj izbornoj komisiji BiH na adresu:

Izbori u Bosni i Hercegovini
Poštanski pretinac 451
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ili
poslati telefaksom na sljedeće brojeve:
+387 33 251-333
+387 33 251-334

ili
elektronskim putem na E-mail:
prijavapp@izbori.ba

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje