Pravo sudjelovanja na izborima imaju svi punoljetni državljani BiH koji žive u BiH, ali i oni koji posjeduju državljanstvo BiH bez obzira gdje žive. Svi državljani BiH koji trenutno žive u inozemstvu trebaju se registrirati do 24.07. te trebaju ispunjavati sljedeće uvjete, kako bi mogli ostvariti pravo glasa.

 

Da je državljanin BiH

 

Da će do dana održavanja Općih izbora u BiH (07.10.2018. godine) napuniti 18 godina

 

Da ima važeći identifikacijski dokument s datumom 07.10.2018. godine